Linser vid astigmatism

Om du har astigmatism så kan du i många fall ha kontaktlinser. Vilken sorts kontaktlinser som funkar bäst beror på hur stort ditt synfel är och vad du har för behov i övrigt.


Olika linser beroende på grad av astigmatism

linserVid liten astigmatism

Om du inte har så stor astigmatism så kan du ha vanliga kontaktlinser, utan korrigering för astigmatism. Dessa kallas för sfäriska kontaktlinser. Linser med korrigering för astigmatism kallas för toriska linser och är lite dyrare än vanliga linser.

Vid större astigmatism

För de med större astigmatism krävs toriska linser för att uppnå full synskärpa. Det finns då flera sorters toriska linser att välja på.

Hur ofta vill du byta linser?

Endagslinser

Har du linser sällan eller tycker det är jobbigt att tvätta och förvara linser kan du använda endagslinser. Endagslinser är tunna och mjuka och du tar ett par nya varje morgon.

Endagslinser är den säkraste typen av kontaktlins. Nackdelen är att en del upplever de som torra i kontorsmiljö och att de inte finns i lika många styrkor som månadslinser.

Månadslinser

Har du lite större synfel eller en ovanlig styrka kan du ha en månadslins. Fördelen är att de är billigare och lättare att handskas med för nybörjare. Nackdelen är att du måste tvätta och förvara linserna under natten.

Månadslinser som är dygnet-runt-linser

Det finns speciella månadslinser som är gjorda i silikonhaltiga material. Dessa har hög syregenomsläpplighet.

Dessa linser kallas ofta dygnet-runt-linser och du kan bära de upp till 30 dagar dygnet runt. Det finns även toriska dygnet-runt-linser för de med astigmatism.

Har du ovanligt hög astigmatism kan du specialbeställa månadslinser som är specialgjorda för de synfel du har – dessa är dock dyrare och kräver noggrann utprovning.

Speciallösningar vid linser

Det finns också ovanligare lösningar för de med specialstyrkor, halvårslinser och stabila kontaktlinser. Halvårslinser är gjorda i material som påminner om materialen i månadslinser men de är gjorda för att hålla i sex månader.

Stabila kontaktlinser formar sig inte efter ögat eftersom det är hårda som plexiglas. Det bildas därför en tårsjö under linsen som gör att även de med hög astigmatism får bra synskärpa. Du bör vända sig till en optiker med specialkompetens om du vill prova denna typ lins.

Inte för alla

Alla astigmatiker trivs inte med kontaktlinser, men många har kontaktlinser och trivs med det hela livet.