Synundersökning för barn

En synundersökning för barn ser annorlunda ut mot en synundersökning för vuxna. Barn kan ha svårt att uttrycka sina problem. Är barnet under åtta år ska ni kontakta en ögonläkare och inte en optiker.


Barn kan ha svårt att specificera sina problem

Synundersökning för barn

Eftersom att det kan vara svårt för barn att specifikt tala om vad det är för problem med synen måste optikern eller ögonläkaren ha ett annat tillvägagångssätt.

Så går synundersökningen till

Tavla med bokstäver

Antingen används samma typ av tavla som för vuxna, fast med bara fyra bokstäver som varvas. Bokstäverna som används är H, V, O och T.

Barnet har sedan en tavla i knät med samma bokstäver på. Optikern eller ögonläkaren pekar på en bokstav på tavlan och barnet från sedan peka på samma bokstav på sin tavla.

Ett öga i taget

Synskärpan på barn testas också med ett öga i taget. Det öga som inte används får under tiden ha en ögonlapp.

Roterande E

En annan metod som brukar användas vid en synundersökning för barn är ett roterande E.

Barnet får då se ett E som roterar åt olika håll och därefter härma hur E-t ser ut, alltså vilket håll det står riktat.

Bilder och symboler

Ibland kan även symboler och bilder på djur eller blommor användas.

Kostnad för en synundersökning

En vanlig synundersökning kostar mellan 250-400 kronor. Barn under åtta år får dock inte gå till en optiker utan ska istället gå till en ögonläkare, detta är då gratis.