Självtest för astigmatism

Vid en synundersökning används ofta figurer med olika cirklar och streck för att utvärdera astigmatism. Dessa diagram kan du även använda själv för att snabbt testa hemma om du kan ha astigmatism.

Astigmatism test

Bild från Rodenstock.com


Test för astigmatism med fyra cirklar

Använd bilden med de fyra cirklarna ovan för att utvärdera om du kan ha astigmatism. Gör testet med varje öga var för sig och sedan med båda ögonen tillsammans. Om du bär glasögon vanligen kan du göra testet med eller utan glasögon.

Gör testet såhär:
  • Fäst blicken på en cirkel i taget
  • Ser du tydliga svarta linjer i alla cirklar?
  • Om linjerna syns oskarpt i någon riktning tyder det på ojämnheter i ögat, att hornhinnan är ojämnt krökt (astigmatism).

Om du har problem även med glasögon på kan du behöva göra ett nytt syntest hos din optiker för att korrigera dina glas.

Test för astigmatism med en cirkel

Astigmatism test

Bild från acuvue.se

Ett annat vanligt test för astigmatism använder en cirkel. Om du bär glasögon eller kontaktlinser kan du ha på dem när du gör testet. Testat båda ögonen för sig.

Gör testet såhär:
  • Sitt ungefär 35 cm från bilden på datorskärmen.
  • Titta i mitten på diagrammet
  • Är alla linjer lika skarpa?

Om du ser att vissa linjer är suddigare eller ljusare kan du ha astigmatism och bör göra en utredning hos optiker.