Synundersökning

När du gör en synundersökning kontrolleras synen både på långt och nära håll. Är synen försämrad görs ytterligare undersökningar.


Så går en synundersökning till

Berätta om hur du uppfattar dina synproblem

Det absolut första en optiker gör när en person kommer in för en synundersökning är att göra en anamnes. Detta innebär att optikern ber att personen berättar om sina synproblem. Därefter påbörjar optikern själva undersökningen.

Läsa bokstäver

Vid en synundersökning får du börja med att läsa bokstäver med ett öga i taget på en upplyst tavla. Bokstäverna blir mindre och mindre för varje rad som du läser.

Både långseende och kortseende undersöks

Antingen är tavlan placerad fem meter bort (undersökning av ditt långseende) eller så får du läsa bokstäver på nära håll (undersökning av ditt närseende).

Om du har nedsatt synskärpa

Efter att synen undersökts på långt och nära håll kan optikern konstatera om synskärpan är nedsatt.

Vad orsakar din nedsatta syn?

Vidare går undersökningen ut på att ta reda på vad det är som orsakar synnedsättningen. Du får då svar på om det är ett brytningsfel eller eventuellt en sjukdom.

Det senare nämnda är inte fullt så vanligt utan mest troligt är att du har någon form av brytningsfel i ögat som enkelt kan korrigeras med rätt typ av glas. Du får då själv prova med olika glas och tala om med vilket som du ser bäst med.

Mäta brytningsfel

Optikern eller en ögonläkare kan även mäta brytningsfel genom refraktionering. Då mäts först brytningsfelet med en apparat som kallas autorefraktor. Men mätning med detta instrument kan vara opålitligt och optikern gör därför även en manuell refraktionering. Optikern prövar olika glas framför ögat och frågar patienten om den ser bättre eller sämre med dessa glas framför ögonen.

Du som redan har glasögon eller linser

Om du redan har glasögon eller linser ska du ta med dessa vid en synundersökning.

Använder du linser bör du kontrollera dessa varje år, medan om du har glasögon räcker det med vartannat år.

Kostnad för en synundersökning

En vanlig synundersökning kostar mellan 250-400 kronor.